is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nirvana Dr. G. S. Arundale

(Verschijnt spoedig in het Nederlandsch.)

Brieven van de Meesters van Wijsheid,

le en 2e Serie C. Jinarajadasa, M.A.

De Occulte Wereld A. P. Sinnett

Licht op het Pad Mabel Collins

De Bhagawad-Gita . . vertaald door Dr. J. W. Boissevain De Twaalf Teekens van den Zodiak T. Subba Rao

The Fire of Creation Dr. J. J. v. d. Leeuw

(Nederlandsche vertaling in bewerking.)

Gods in Exile Dr. J. J. v. d. Leeuw

(Nederlandsche vertaling in bewerking.)

De ijle Krachten der Natuur.... Rama Prasad

De zeven Stralen Prof. Ernest Wood

Mysteriën en Inwijdingen in de Oudheid B. J. v. d. Zuylen De Gulden Verzen van Pythagoras.

The Brotherhood of Angels and of Men GeofFrey Hodson (Verschijnt spoedig in het Nederlandsch.)

VOOR DE JONGEREN.

Christus en Boeddha C.Jinarajadasa,M.A.

The Great Teachers Herbert Whyte

(In vertaling.)

Theosofie voor Heel Kleine Kinderen Clara M. Codd

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

Oude Opvattingen voor het Moderne

Onderwijs Dr. G. S. Arundale

De Beginselen bij een Hervorming van

Leerboeken Dr. James H. Cousins

De Beweging voor een Theosofische

Wereld-Universiteit ...... J. J. Poortman

OCCULTE ROMANS.

Zanoni Bulwer Lytton

De Drie Zevens W.P.enM.M.Phelon

De Ingewijde Zijn Leerling

(Ter perse.)

De Vreemde Geschiedenis van Ahrinziman.

Alle vorenstaande werken zijn verkrijgbaar bij de N.V. THEOSOFISCHE VEREENIGINGS

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ,

TOLSTRAAT 154, AMSTERDAM.