is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het gevoel van God als Vader; dat is zijn werkelijke geboortedag. Gelukkig hij die deze waarheid geleerd heeft, niet als een schoone theorie maar als de beteekenis des levens — want hij is werkelijk vrij!*)

(1) Een zoodanig geloof zal onze verklaring van de beteekenis van het leven en onze filosofie van de geschiedenis vaststellen. Tolstoi heeft gezegd dat het vreeselijkste voor den mensch niet is de angst voor den dood — geen dapper mensch vreest den dood — maar een angst dat het leven zonder zin zou zijn. Indien God een Vader is, dan ver-

„Gij spreekt van ,Onzen Vader'", zeide een oude Indiaan tot Egerton Young. „Dat is voor ons heel nieuw en lieflijk. Wij hebben nooit aan den Grooten Geest gedacht als een Vader; wij hoorden Hem in den donder, zagen Hem in den bliksem en wij waren bevreesd. Als gij ons dus vertelt dat de Groote Geest Vader is, dan is dat voor ons zeer schoon. Is hij uw Vader?"

„Ja, Hij is mijn Vader", zeide Young, die niets anders wist te zeggen. De oude roodhuid vroeg daarop: „Beteekent dat dan dat hij mijn Vader is, ook de Vader van een ouden Indiaan?"

„Ja, dat is waar," antwoordde Young.

„Dan zijn wij broeders!", sprak de oude man. „Welnu, het komt mij voor dat gij, mijn witte broeder, langen tijd noodig hebt gehad om met dat Groote Boek te komen ten einde dat verhaal te vertellen aan uw broeders in de bosschen."

(By Canoe and Dog-Train, door Egerton Young.)