is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst, opoffering, alle hooge, heldhaftige eigenschappen hebben een nieuwe waarde en luister in het licht der opperste waarheid van het Vaderschap van God. De discipline van het leven, niet minder dan de gelegenheden die het biedt, vindt een nieuwe verklaring in dit geloof. Het gebed is even natuurlijk als het gezang van een vogel.') De liefde wordt profetisch en voorspelt een stralende toekomst; de hoop zegeviert. Het leven vervult ons niet met afkeer en de dood verschrikt ons niet, als wij overtuigd zijn dat in alles, boven

2) In de Vrijmetselarij leeren wij overal dat niemand een groote gewichtige onderneming moest beginnen zonder tot God te bidden om leiding. Het is niet een oppervlakkige vermaning: het gebed is een mysterie zoowel als een noodzakelijkheid. Niemand weet hoe het gebed wordt verhoord, doch men kan weten dat het verhoord wordt door de innerlijke steun die het geeft. Meredith heeft gezegd: „Wie van het gebed opstaat als een beter mensch, diens gebed is verhoord." Ergens anders drukte hij het aldus uit: „Neem dit als het goede dat gebed brengt, dat het u met vertrouwen doet rusten op het onbekende, u buigzaam maakt voor verandering, en gereed voor het leven! Hij die de bron des gebeds in zich heeft, zal niet klagen over toeval. Het gebed is de erkenning van wetten; de oefening en kracht der ziel; de draad die haar met deze verbindt. Werp uw ziel in het gebed, en gij ontmoet het uitvloeisel der uiterlijke waarheid, gij vereenigt u met de geloofselementen die u adem inblazen". (Beauchamp's Career. Hoofdst. 29).