is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk V.

DE GEOMETRIE VAN HET KARAKTER.

En zoo was de wetenschap daar gegrondvest, en de waardige Euclides gaf haar den naam van Geometrie, en thans wordt zij door dit geheele land genoemd Vrijmetselarij. Dowland's M.S..

Deze zeven vrije wetenschappen worden gevonden onder Geometrie. Noch de grammatica, noch de rhetorica, noch de logica, of een ander der genoemde Wetenschappen kan bestaan zonder de Geometrie. Harleian M.S..

Op deze wijze spreken de Oude Plichten van de Geometrie als de eerste der wetenschappen en den grondslag der Ma^onnieke kunst. Natuurlijk behoeven wij niet de fantastische geschiedenis te aanvaarden welke zij verhalen omtrent den oorsprong der Meetkunde. Het is een samenweefsel van legenden, even belangwekkend als zij onmogelijk zijn, waarin het heet dat Euclides onder de naaste bloedverwanten van Abraham wasl Doch er is weinig inzicht noodig om achter

I.