is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onafgewerkt ding is. De mensch moet hoog van ziel zijn zoowel als breed, als hij het leven in den breede wil zien; hij moet het „gedurig en in zijn geheel zien" zooals de wijzen ons aansporen om te doen. Hoogheid van geest geeft ons nieuwe verhoudingen en perspectieven en toont ons dat vele dingen waaraan de menschen gewoon zijn veel waarde te hechten, geen beteekenis hebben; en dat andere dingen als een glas koud water aangeboden aan een broeder, van eeuwig belang zijn. Als wij deze afmeting toevoegen, zien wij wat de mensch in werkelijkheid is, gemeten met wat in hem onmetelijk is. Op hoevele wijzen doet de Vrijmetselarij een beroep op deze ,,betere engelen onzer natuur", en tracht zij in ons wakker te roepen wat verwant is met het Eeuwige, en dat slechts in symbool, heiligheid en gezang kan worden uitgedrukt 1

Dat is de geestelijke Geometrie der Vrijmetselarij ; en er is op deze aarde niets schooners of kostbaarders dan de hoedanigheid van het karakter dat zij schept. Onze vriendelijke aarde met haar snelvlietende nachten en dagen, kent niets grooters dan een groot leven, gegrondvest op zedelijke waarde, verlicht door de waarheid, verwarmd door een edelen, broederlijken geest, tot teederheid geroerd door de schoonheid en den pathos van sterfelijke dingen, werkzaam in den