is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door allen; God in de verre diepten van Wiens Vaderschap alle menschen van alle eeuwen en alle rassen geboren werden in liefde, met denzelfden aard, dezelfde verlangens, dezelfde bestemming — op dezen onwrikbaren grondslag bouwde Jezus al Zijn leering. Het genie van Zijn godsdienst was de uitbreiding van het denkbeeld van het huisgezin tot de gansche menschheid, de .wet er van de liefde tot God en mensch, het ideaal en doel een Broederschap; door Zijn trouw aan dit ideaal kan het menschelijk leven, zoowel het persoonlijke als het maatschappelijke, tot vruchtbaarheid en vervulling rijpen. D. w. z. dat de Broederschap niet slechts een onderdeel van den Godsdienst is, maar zijn inwezen en glorie, en de Gulden Regel is het beginsel waardoor zij kan worden verwezenlijkt.

Welke bladzijde wij ook naslaan in de verslagen van Jezus' woorden, vinden wij Zijn uitspraak dat

toont in verband met zijn leven; het anonieme leven By an Unknown Disciple, een der beste die ooit geschreven werden; The Young Man from Jerusalem, door W. G. Ballantine, een bijzonder fijne geschiedenis met een diepen zin; Toxvard the Understanding of jesus, door V. G. Simkhovich, een der diepzinnigste verhandelingen uit onzen tijd; en niet het minst het Eerste Hoofdstuk van Deel II van Jesus Man of Genius, door Middleton Murry — een buitengewone proeve van verklarende intuïtie en schrijversgave.