is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wij zoeken — en dat ons tegelijkertijd drijft — dat Geluk ligt in onszelf, zijn wij zelf en is ten slotte het zoeken van den God immanent in onszelf naar Zichzelf, want dat Geluk is God Zelf in ons — Immanuel.

Niemand kan ooit een oogenblik zonder „handeling", zonder de een of andere „werkzaamheid" zijn (al ware het alleen slechts ademen en dergelijke functies) en dus zijn wij allen min of meer op dat Pad van Handeling of Magie. Maar zoo lang die handeling nog geschiedt uit zelfzucht, voor eigenbaat en ter bereiking van persoonlijke begeerten, zullen wij nooit werkelijk Geluk kunnen vinden. Werkelijk Geluk, God Zelf, is Waarheid, Reinheid, Liefde, Vrede, Vreugde, Harmonie, Zelfopoffering, Mededoogen en, zoolang wij nog in de tegenstellingen daarvan ons geluk meenen te moeten zoeken en te kunnen vinden, zullen wij juist dientengevolge dus het Waar Geluk — God Zelf — voorloopig nog niet kunnen ontdekken. Moge het hier aangebodene enkelen helpen bij hun zoeken naar Geluk door juiste Handeling.

J. Kruisheer.