is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurgeesten — Feeën, Elfen, Gnomen, enz. —, Elementale wezens, en zelfs van — hetzij gestorven of nog levende — menschelijke en bovenmenschelijke Wezens.

Bij de derde methode nu maakt de Magiër niet alleen gebruik van hulpmiddelen in de onzichtbare werelden, doch benut hij evenzoo tal van hulpmiddelen op het gewone stoffelijke gebied, werkt hij middels handelingen in de stoffelijke wereld, middels ceremoniën. Alle deze drie methoden van Magie en hun wijze van werken zullen wij bespreken, doch wij moeten volledigheidshalve reeds hier opmerken dat nooit een der drie geheel los en onafhankelijk van de andere twee voorkomt of zelfs mogelijk zou zijn — wij hebben zulk een verdeeling noodig ter bestudeering, meer niet. Er zal in de praktijk altijd iets van alle drie de typen tezamen vermengd moeten zijn; het bestaande en steeds onderkenbare feit is echter dit, dat beurtelings met meer kracht den nadruk wordt gelegd op een der drie en daardoor dan de beide anderen minder in het oog vallen.

Maar in alle drie de methoden zijn wij zelf de Magiër.