is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len aanwezig — een streven naar vooruitgang, een streven naar verbetering en volmaking, een zeer opmerkelijk streven naar Geluk. Dit alles zijn de uitingen of manifestaties van den inwonenden drang tot terugkeer naar het „Vaderhuis", tot terugkeer tot de Bron vanwaar wij kwamen, tot Vereeniging met God. Deze drang, dit streven vindt zijn uitdrukking en verwerkelijking in het zich stellen van het een of andere ideaal dat men wenscht te bereiken. Het doet er in den beginne voorloopig slechts weinig toe wat dat ideaal is, het is daar om hem tot de voor de bereiking ervan benoodigde inspanning aan te sporen. Op dezelfde wijze houdt een moeder het jonge kind een aanlokkelijk voorwerp vóór, dat meestal in zich zelf geen waarde heeft, om het kind tot de inspanning van alleen loopen te brengen. Maar al naar dat de mensch in en door die inspanning gegroeid is, naar die mate zal hij telkenmale zijn ideaal weer hooger en hooger plaatsen — een bereikt ideaal houdt toch immers op nog langer een ideaal te zijn totdat ten slotte in het einde, in een ver, ver verschiet vóór ons, het hoogste Ideaal hetwelk wij ons thans