is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magische krachten te gaan misbruiken tot eigen baat en tot egoïstische doeleinden.

Naast de goddelijke krachten van Wil en Denken nu, is Liefde de grootste magische kracht in het Heelal, de voornaamste kracht waarover wij in onze Magie te beschikken hebben. Deze drie tezamen — Wil, Liefde en Denken of Wil, Wijsheid en Werkzaamheid — zijn het „magische agens." Liefde is dezelfde drang waarover wij reeds spraken, de drang naar Geluk, d.i. de drang naar Vereeniging welke in hoogste instantie altijd de drang naar Vereeniging of liever Hereeniging met God is, want God is in alles, God is alles. Liefde is het universeele bindmiddel; Liefde vereent, is de kracht van sympathie, aantrekking, gravitatie. Hartstocht is slechts een verwrongen manifestatie van Liefde op een zeer veel lager gebied, in den gevoelsaard van de persoonlijkheid, terwijl Liefde-zelf een vermogen van den Geest is. God is Liefde-zelf en alleen wanneer door ons de God in onze medeschepselen wordt erkend en bemind is ware Liefde aanwezig — is ware (hoogere) Magie mogelijk. Deze Liefde is het leven