is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit verkregen worden door verwerving van iets voor het afgescheiden zelf, wat ten koste van anderen zou moeten plaats hebben; want waar Geluk is uiterste Onzelfzuchtigheid, is Dienst en Opoffering Zelve. Alleen aldus is Vereeniging met den Eene mogelijk en bereikbaar omdat de Handeling van den Eene Zelf de meest volmaakte en de meest onzelfzuchtige handeling is en omdat dit onze Vereeniging met Hem noodzakelijkerwijs insluit en dit voor ons moet beteekenen een min of meer gelijk worden aan Hem in onze eigenschappen en vermogens. Dit alles sluit echter geenszins in — men vergisse zich hierin niet — dat handeling zelf verzaakt zou moeten worden, dat wij het beste zouden leven met niets te doen, integendeel; alleen „de vrucht der handeling" moet verzaakt worden, maar de handeling zelve mag niet worden nagelaten, mag niet ongedaan blijven. Geen uiterlijke onwerkzaamheid kan het Pad van Handeling kenmerken, doch verzaking van de vruchten der meest intense handeling is het kenmerk van den mensch die langs het Pad van den Magiër tot Vereeniging met den Eenen Heer