is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk iets; in verhouding tot den geest of Monade zal de ziel echter — hoe eeuwigdurend of liever eeuwen durend zij ook is ten opzichte van de stoffelijke verschijningsvormen der incarnatie reeks — toch ook eens ophouden te bestaan. Want zij is de vertegenwoordiging van het specifiek „menschelijk stadium" in de evolutie, daar zij als individueele eenheid, als menschelijke ziel ontstaat bij het begin der menschelijke loopbaan, als wanneer zij zien afscheidt en losmaakt van de dierlijke groepziel, waartoe zij tot dien tijd behoord heeft. En aan het einde der menschelijke evolutie houdt zij op als zoodanig te bestaan. De ziel vertegenwoordigt dus het „menschelijke stadium".

Deze drieledige indeeling van ons wezen — geest, ziel en lichaam, zooals ook Paulus, de apostel-ingewijde ze noemde — hebben wij in onze hieraan voorafgaande beschouwingen de namen gegeven van: geest, individualiteit en persoonlijkheid, terwijl wij ook de namen bezigden waarin zij in de Theosofische literatuur worden besproken, n.1. de Monade, het Ego en de Persoonlijkheid. De Monade is dan het goddelijk fragment dat wijzelf zijn, het