is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hen bijzonderlijk thuis behoort en hun leven is een onderdeel van het groote leven der Natuur. Bij onze studie van het denkvermogen hebben wij gezien dat 's menschen denken ook dergelijke elementaire vormen schept en uitzendt, die dan een eigen afzonderlijk kunstmatig leven hebben meegekregen, de denkkracht welke zijn maker erin heeft gelegd; dit worden daarom wel kunstmatige elementalen genoemd. Een ander onderdeel van het werk van elementalen — weer volgens Iamblichus — is het helpen van zielen bij hun pelgrimstocht op aarde. Aan iedere ziel die neerdaalt wordt vooruit op bevel van de goden door een van de „Helden" een „doel" gegeven, hetwelk vervuld moet worden gedurende de levensperiode welke dan een aanvang neemt, en dan wordt er een demon of elementaal aangewezen om dat doel te handhaven totdat de ziel tot haar eigen sfeer is terug gekeerd, d.i. tot de incarnatie is afgeloopen, het lichaam is gestorven. Het hier door Iamblichus beschreven „doel" is blijkbaar dat deel — of de drager van dat deel — van het karma dat voor afwerking binnen het tijdsverloop van die ééne