is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeten dat zij voornamelijk werken voor de evolutie van het inwonende Leven en dat zij slechts aan den opbouw en instandhouding der tijdelijke vormen arbeiden, voor zoover en zoo lang deze nuttig kunnen dienen om dezen groei van het leven te bevorderen; voor hen is de vorm-evolutie slechts een middel daartoe. Als de vorm niet meer geschikt, niet meer bruikbaar is voor het evolueerende leven daarbinnen of als hij dat leven niet meer voldoende kan uitdrukken, dan wordt zulk een vorm eenvoudig door hen verbroken, ten einde dit zelfde leven — nu bevrijd van dien eerstknellenden en belemmerenden vorm — de gelegenheid te geven in een nieuwen en nu meer kneedbaren vorm zich weer opnieuw verder voort te ontwikkelen. Dit werd reeds vroeger besproken.

Wanneer een heel ras of een volk al te veel in één richting en schadelijk voor de evolutie volhardt, dan kan het noodig zijn voor den groei van het geheel dat de goden — Dewa's of Engelen — zelfs door middel van een katastrophe, z.a. b.v. bij de ondergang van Atlantis op buitengewoon uitgebreide schaal geschiedde, de oude vormen verbreken