is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd. Want zagen wij reeds welk een machtigen invloed er van een Theosofische Loge-bijeenkomst kan uitgaan, waar geen ritueele ceremoniën als hulpmiddel worden benut, daar zal men beginnen te vermoeden welk een verwonderlijke krachten wel mèt deze machtige hulp kunnen worden uitgestort tot hulp en verheffing van een wijde omgeving rondom de plaats der bijeenkomst — en dit zien wij als het voornaamste en belangrijkste werk en resultaat van elke ceremonieele rite, hetzij die van Kerkelijke, Magonnieke of andere instellingen.

Er wordt ons gezegd dat bij al deze voor bevordering en versnelling van de evolutie der menschheid „en masse" bestemde ceremonieele riten de Groote Meesters altijd Hun heilige hulp verleenen in de innerlijke voor ons nog onzichtbare werelden en dat Zij het zijn die de eigenlijke leiding bewerkstelligen — bij elke ceremonie eén van Hen — door Hun gedachtevorm (door de Hindoes genaamd Mayavi-Rupa) daarheen te zenden. Zoo is dan bij de Magonnieke bijeenkomsten die Groote die aan het Hoofd van alle ceremonieel werk staat degene aan wie het werk wordt op-