is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het zelfde Doel — Vereeniging met God — ziet, welke menschen meenen dat ceremonieel een machtig en in ieder geval niet te versmaden hulpmiddel is op 's menschen toch reeds zoo moeilijke Pad naar Omhoog, het Pad van evolutie. Voor deze menschen is de ceremonieele lijn de meest gemakkelijke weg, de lijn van de minste weerstand, en deze is hen een werkelijke hulp in hun geestelijk leven, een opheffende kracht van niet te ontkennen en niet te onderschatten belang en zij wijzen er dan ook op dat, hoewel bij velen van hen gewoonlijk deze opinie oorspronkelijk op gevoel berust, zij toch machtig versterkt en bevestigd wordt door eenige kennis van de ongeziene werelden en de daarin werkende krachten.

Nu lijkt het wel alsof bovendien zekere leeringen omtrent het hoogere geestelijke leven een zeer beslist argument bevatten ten gunste van eerstgenoemde categorie, d.i. dat daarin tegen het gebruik van ceremonieel wordt gewaarschuwd. Sinds oeroude tijden namelijk is het een bekend voorschrift dat, ten einde instaat te zijn een zekere verdere stap op het Pad te kunnen volbrengen, de candi-