is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in gebruik toepast, veel meer bereiken kunnen dan de onwetende.

Wanneer b.v. bij zekere ceremoniën of bij zekere godsdienstige handelingen de leider of celebrant ervan zich naar het Oosten keert, dan is dit een gebruikmaken van de kennis van het feit dat zekere magnetische stroomingen die hij op dat oogenblik wenscht te gebruiken — of welke degene, die oorspronkelijk de ceremonie uitdacht en voorschreef of vaststelde, wenschte dat daarbij, desnoods onbewust en onwetend door den celebrant zelf, gebezigd zouden worden — uit die richting vloeien. Hij gebruikt een stoffelijke handeling met het welbewuste doel — indien hij tenminste begrijpt wat er geschiedt — om op ongeziene gebieden een bepaald gevolg te verkrijgen. Het is het omzetten van kennis in een daad van handeling en zoolang wij in vormen gemanifesteerd op aarde leven zijn wij wel gedwongen tot handelen, d.i. tot ceremonieele Magie. Het is het gebruiken van de wetten der Natuur. Niet dat wij die wetten maken, doch wij zijn intstaat ons doel te bereiken door ze te gebruiken, ermee samen te werken, ons eraan aan te passen.