is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over wij elders in dit werk reeds schreven, berust op dezelfde kennis. In het algemeen is het waar dat in gewone omstandigheden deze krachten zoo zwak en van zulk een relatief geringe waarde zijn, dat zij menigmaal verwaarloosd zouden kunnen worden zonder veel schade, maar dat verandert het feit van hun daarzijn zeker niet, noch rechtvaardigt het een geheel volkomen verwaarloozing ervan. Wanneer wij nu bovendien weten dat onder bijzondere omstandigheden zij buitengewoon versterkt kunnen worden, terwijl in die gevallen elke invloed, hoe gering ook, terdege meetelt — en dit is bij het magisch werk zeker het geval — dan zal het verstandig blijken te zijn om niets te verwaarloozen en elk hulpmiddel dat ons ten dienste staat — hoe gering ook — aan te wenden in den dienst van onze Magie ten bate van onze medemenschen. Het mengsel van hars (benzoë), wierook en olibanum hetwelk menigmaal wordt gebruikt, zuivert de astrale atmosfeer, daar hun trillingen van een bijzonder zuiverende kracht zijn, een reinigend vermogen bezitten. Het kan worden vergeleken met het sprenkelen van een desinfecteerend middel om bacteriën te dooden, hoewel in dit geval de