is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den ether doordrongen, want het menschelijk lichaam verschilt niet van alle andere dingen in de wereld en, zooals de wetenschap zegt—en zeer terecht — in de dichtste vaste stof, zoowel als in het ijlste gas is elk klein atoom in een zee van ether aan het trillen. Die ether is nog altijd physieke stof; een aanzienlijke hoeveelheid ervan wordt door den mensch verbijzonderd en vormt een volmaakte tegenhanger van ons grofstoffelijk lichaam, terwijl hij bovendien ongeveer 3^4 c.M. buiten den omtrek van ons zichtbare lichaam uitsteekt. Dit was het, wat de doktoren uit Boston wogen door stervenden op de weegschaal te plaatsen. Zij constateerden, dat, zoodra de laatste adem uitgeblazen was, iets, dat gewicht had, het lichaam verliet en de kant van de schaal, waar het gewicht op was, ging met plotselinge snelheid naar beneden. Courantenverslaggevers beweerden, dat de doktoren de ziel gewogen hadden, doch wat zij gewogen hadden, was niets anders dan dit uit ether bestaande levenslichaam, dat het lichaam bij den dood verlaat.

Wij hebben een nog fijner voertuig, het begeertelichaam genaamd, dat samengesteld is uit wat occultisten begeertestof noemen, en iemand die het zesde zintuig ontwikkeld heeft, kan het als een eivormige wolk waarnemen, die het grofstoffelijk lichaam aan alle kanten omhult, zoodat dit laatste in het midden van het begeertelichaam geplaatst is, als de dooier binnenin het ei, met dit verschil echter, dat terwijl het wit het geel omgeeft, doch niet doordringt, het begeertelichaam zoowel het levenslichaam als het grofstoffelijk lichaam in alle hoekjes en gaatjes doordringt. Dan is er nog een fijner materiaal in het samenstel van den mensch, dat men „denk-stof" zou kunnen noemen, bestaande uit het grofste materiaal der gedachtewereld, het materiaal waarin wij onze concrete gedachten uitbeelden, en dit omhult het inwonende Ego.

De wereld is op dergelijke wijze samengesteld. Naast de zichtbare wereld, die wij waarnemen, bestaande uit vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, en van ether doordrongen, is er ook een