is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons direct tot dien persoon aangetrokken; wij hebben het gevoel, of wij hem ons leven lang gekend hadden en dat wij hem of haar alles ter wereld zouden kunnen toevertrouwen. Dat komt, omdat de geest van binnen een ouden vriend ziet en herkent, al hoewel hij niet in staat is om dat feit op de hersenen, die hij nu bezit, af te drukken. Of wel, wij ontmoeten iemand en voelen dat wij niet graag in zijn gezelschap zouden zijn ; instinctmatig voelen wij een afkeer voor hem, hoewel wij daar, gewoonweg beschouwd, geen reden voor hebben; ook daar is het de herkenning door den geest, die het verleden overbrugt en een voormaligen vijand aanschouwt. Zoodoende zijn onze instinctieve sympathieën en antipathieën ons richtsnoer, door vroegere ervaringen vastgelegd, en meestal zullen zij in het licht van latere ervaring betrouwbaar bevonden worden.

VRAAG No. 70.

Wordt de ondervinding, in iedere incarnatie opgedaan, afzonderlijk opgeteekend en bij' de vorige gevoegd, zoodat de geest aan het eind volmaakt bewust zal zijn van de volledige som zijner ondervindingen, oj wordt de ervaring van één leven meer of minder onbewust door de daarop volgende incarnatie geabsorbeerd, zoodat alleen een algemeen resultaat verkregen wordt ?

Antwoord : Als kind leerden wij schrijven en maakten wij vele onhandige bewegingen, vóór wij eindelijk dat vermogen machtig waren. In de jaren, die achter ons liggen, hebben wij alles betreffende de ervaringen, die wij onder het leeren doormaakten, vergeten, maar ons vermogen blijft ten allen tijde voor ons gebruik beschikbaar.

Op dergelijke wijze heeft de mensch meestal de ondervindingen, die hij in verschillende levens opgedaan heeft, vergeten, maar de vermogens, die hij aangekweekt heeft, blijven en staan ten allen tijde voor zijn gebruik gereed. Zoo vinden wij soms een mensch, die nooit schilderles gehad heeft, maar niettemin