is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdens dit zwervende stadium van zijn bestaan. Gedurende den pelgrimstocht in de wildernis bleven de houten boomen, die gebruikt werden om de ark te dragen, steeds op hun plaats om aan te toonen, dat zij geen vaste verblijfplaats had, maar toen zij bij den tempel kwam, die zonder geluid van hamerslagen gemaakt was, n.1. den Tempel van Salomo, was haar pelgrimstocht ten einde en werden de boomen weggenomen.

In haar hoedanigheid als symbool van den mensch bevatte de ark het Boek der Wet, gegeven om den mensch juist handelen te leeren. Verder was er de Aaron's staf, die uitbotte, een wonderstaf, symbool van de latente geestelijke kracht in elk mensch. Die staf vond zijn tegenhanger in de speer van Parsifal, die een werktuig ten kwade was in de handen van Klingsor, den Zwarten Magiër, en eveneens in de handen van den Romeinschen soldaat, maar die de reine, vergeestelijkte Parsifal gebruikte om de wonden van Amfortas te heelen. De Aaron's staf had onder de Egyptenaren gediend om ellende en smart te veroorzaken ; daarna werd hij in de ark verborgen, als symbool van het feit, dat de mensch eenmaal de geestelijke kracht, die nu binnenin verborgen was, bezeten en misbruikt had.

Dan was er de pot met manna. Dat diende niet als voedsel voor het lichaam, zooals de materialistische verklaring luidt. Het woord manna is vrij universeel. In het Sanskrit vinden wij „manas", den denker. In het Duitsch, Engelsch, in de Scandinavische talen en in vele andere hebben wij hetzelfde woord „man" (mensch) om den denker aan te duiden. Het plaatsen van den pot met manna in de ark herdenkt het tijdstip, waarop het Ego zich in den vorm, dien het opgebouwd had, terugtrok en een inwonende, individueele geest werd.

Dat was de „zondenval", het afdalen in het materieele bestaan, waarvoor de schepping van grofstoffelijke lichamen noodig werd. Toen de mensch zich de macht toeeigende om ten allen tijde te scheppen, werd hij uit de Etherische Sfeer verbannen, uit vrees dat hij zelf het geheim zou veroveren