is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd, dan weten wij, dat hij een bepaald voorstel ontkennend beantwoordt, maar als hij knikt, leiden wij daaruit af, dat hij toestemt. Wenkt hij, met de palm van zijn hand naar zich toe, dan weten wij, dat hij iemand uitnoodigt naar hem toe te komen, maar keert hij de palmen naar buiten, dan begrijpen wij daaruit, dat hij iemand waarschuwt weg te blijven. In het geval van het heelal denken wij gewoonlijk niet, dat er eenige beteekenis ligt in den gewijzigden stand van de planeten, maar voor den occultist schuilt er de allerdiepste beteekenis in al de verschillende verschijnselen des hemels. Zij komen overeen met de gebaren van den mensch.

„Krisma" beteekent gezalfde, en ieder die een bijzondere zending te vervullen had, werd in oude tijden aldus gezalfd. Wanneer de zon zich in den winter onder den equator in het nadir van zijn loop bevindt, zijn de geestelijke impulsen in de wereld het grootst. Voor ons materieel welzijn is het echter noodzakelijk, dat de zon opnieuw naar het noordelijk halfrond komt, en zoo noemen wij het tijdstip, waarop de zon haar reis naar het Noorden aanvangt, Kerstmis, geboortedag van den Heiland, gezalfd om ons van honger en koude te redden, die onvermijdelijk volgen zouden, als de zon altijd in het nadir bleef.

Als de zon zich in de richting van den equator beweegt, gaat zij door het teeken Aquarius, den Waterman, op het tijdstip, dat de aarde met water overstelpt is, symbool van den doop van den Heiland. Daarna gaat de zon in de maand Maart door het teeken Pisces, de Visschen. De voorraden uit het afgeloopen jaar zijn alle opgeteerd, en het voedsel is schaarsch, daarom hebben wij dan den langen vastentijd van Lent, waarin het eten van visch als symbool staat voor dit kenmerk van de zonnereis. Dan komt het Joden-Paaschf'eest, x) wanneer de zon den Equator passeert. Dat is de tijd van Paschen, wanneer de zon door het oostelijk knooppunt gaat, en dit kruisen van den equa-

*) Eng.: Passover (Noot v.d. Vert.)