is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangeliën wenschten te omsluieren, konden dus gemakkelijk iets vinden, waarmee zij het verhaal konden aanvullen en die punten wegdoezelen, welke bij de kruisiging werkelijk van vitaal belang zijn. Het gedeelte van het verhaal, dat betrekking heeft op de twee boosdoeners, is dus louter bijkomstig, en heeft met de esoterische beteekenis totaal niets te maken.

VRAAG No. 100.

Wat is de beteekenis van het kruis ? Is het louter een folterwerktuig, zooals gewoonlijk in het orthodoxe geloof geleerd wordt f

Antwoord : Evenals alle andere symbolen heeft het kruis verschillende beteekenissen. Plato gaf een van die beteekenissen, toen hij zeide : „De Wereldziel wordt gekruisigd."

Wij zien vier rijken in deze wereld — het minerale rijk, het planten-, dieren- en menschenrijk. Het minerale rijk bezielt alle chemische substantie, welke ook, zoodat het kruis in de eerste plaats, uit welk materiaal het ook gemaakt is, een symbool van dat rijk is.

De rechtopstaande onderarm van het kruis is een symbool van het plantenrijk, omdat de stroomingen van de groepgeesten, die leven geven aan de planten, vanuit het middelpunt der aarde komen, waar die groep-geesten zetelen, en van daaruit naar den omtrek onzer planeet en in de ruimte uitstralen.

De bovenarm van het kruis is het symbool van den mensch, omdat de levensstroomingen van het menschenrijk vanuit de zon naar beneden door de ruggegraat gaan. Zoodoende is de mensch de omgekeerde plant, want zooals de plant haar voedsel door de wortels opneemt — het opwaarts stuwend — zoo neemt de mensch zijn voedsel door middel van het hoofd op — het benedenwaarts doorgevend. De plant is kuisch, puur en hartstochtloos ; zij strekt haar scheppingsorgaan, de bloem, — een voorwerp van schoonheid en verrukking — rein en zonder