is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeteren, dan zijn de zonden, waarover wij berouw hebben gehad, waarvoor wij gebeden hebben en die wij verbeterd hebben, ons vergeven en uit 's levens gedenkboek uitgewischt. Anders worden zij na den dood door overeenkomstig lijden in het Vagevuur uitgeroeid. De leer van Karma, of de wet van oorzaak en gevolg, zooals die in het Oosten geleerd wordt, voorziet dus niet ten volle in de menschelijke behoeften, maar de Christelijke leering, die zoowel de wet der Causaliteit als de leerstelling van de vergeving van zonden insluit, geeft een vollediger leering aangaande de methode, bij de Verheven Leiders in gebruik, om ons te onderrichten.

VRAAG No. 113.

Door wat voor kracht wekte Petrus Dorcas uit de dooden op f

Antwoord : Petrus deed Dorcas niet uit den dood verrijzen, en evenmin wekte de Christus Lazarus of iemand anders uit de dooden op, en Hij maakte daar ook geen aanspraak op. Hij zeide : „Hij is niet gestorven, maar slaapt." _

Om dit punt goed te begrijpen, moeten wij eerst uitleggen, wat er bij den dood gebeurt, en waarin de dood van den trancetoestand verschilt, want de bedoelde personen waren alle in trance, op het oogenblik dat de vermeende wonderen plaats

grepen. _ , -

Gedurende den waaktoestand, wanneer het Ego bewust in de Stoffelijke Wereld optreedt, zijn zijn verschillende voertuigen concentrisch — zij nemen n.1. dezelfde ruimte m maar 's nachts, wanneer het lichaam ter ruste gaat, heett er een scheiding plaats. Het Ego, gehuld in het denkvermogen en het begeertelichaam, maakt zich uit het grofstottelijk lichaam en het levenslichaam los, die dan op het bed achterblijven. De hoogere voertuigen blijven er boven of in de nabijheid rondzweven. Zij blijven met de grovere voertuigen verbonden door den zilveren draad, een dunnen glinsterenden