is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n==—^

__

Bij uitgevers dezes verschijnt:

De Swastika

Driemaandeiijksch Tijdschrift voor de studie van Symboliek.Vrijmetselarij en aanverwante onderwerpen

Abonnement per jaar franco binnenland f 4.buitenland f 5.- :: Losse afleveringen franco binnenland f 1.25, buitenland f1.50

De Vrouw in de Vrijmetselarij

Een beknopt geschiedkundig overzicht door H. J. van Ginkel

Prijs ing. f-.25

' '''' '

Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij

door R. F. Gould. P. S. G. D.

Nederl. bewerking door H. J. van Ginkel 30°.

Ing. f 4.-, geb. f 5.± 400 bladz. roy. form. 1 . ' ' r .

■ i; i. \ ; ; '

— ——