is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooverspiegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonlijk de leege mouw voor aan zijn jas vastgespeld ; alleen, hij miste den rechter arm. — Lane vroeg daarom aan den toovenaar of de jongen de dingen zag als in werkelijkheid of als in een spiegel. Toen deze de visioenen tot spiegelbeelden verklaarde, vond Lane dat hierdoor de vergissing van den jongen voldoende verontschuldigd en dus geen flater was.

Het begin van deze vertooning stemt geheel overeen met hetgeen ons reeds bekend is. Ook de patiente van Janet zag eene parade .van soldaten met vlaggen en Miss X vermeldt dat zulke militaire tafereelen zelfs heel dikwijls voorkomen. — Maar iets bijzonders is de verschijning van Nelson.

Nu moet ik daaromtrent vooreerst opmerken dat we daarbij niet meer te doen hebben met een spontaan visioen. Er wordt door een toeschouwer naar een bepaald beeld gevraagd en de toovenaar brengt die vraag aan het knaapje over. Of die jongen nu inderdaad een beeld ziet of dat hij alleen antwoordt zooals hij meent dat de ondervrager het graag hebben wil, weten we absoluut niet meer. Maar in elk geval hebben we niet meer te doen met het spontaan optreden van eene voorstelling, maar met eene beschrijving naar aanleiding van vragen. Als de toovenaar een beetje handig is, weet hij die vragen wel zoo te stellen dat het knaapje beschrijft wat hij wil. Daarop wijst ook wel de verbetering die 't knaapje in zijne beschrijving aanbrengt.

Voor de beschrijving van Nelson is dus alleen noodig dat de toovenaar weet hoe die zeeheld er uit ziet. Nu is het in het algemeen heel moeilijk uit te maken of iemand van het uiterlijk van een beroemd persoon op de hoogte is of niet; hieromtrent bestaat minstens altijd onzekerheid.

Maar in dit speciale geval is het zeer waarschijnlijk dat de toovenaar wel degelijk wist hoe Nelson eruit zag. Want volgens een ander reiziger, Lord Nugent, zou de toovenaar van Lane zich wel voor een Egyptenaar hebben uitgegeven, doch inderdaad een Schot zijn geweest.

Dezelfde Lord Nugent l) heeft voorts vergelijkende onder-

1) Lord Nugent. Lands classical and sacred. 191