is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf het laagste; die wil wetten, om de rijken te berooven en in bedwang te houden, terwijl zij zelve aan geene wetten wil gehoorzamen. Ware vrijheid wordt door haar niet bevorderd; wel de zegepraal eener willekeur, waardoor de macht is bij de gemeene zelfzucht, en alleen zij in bedwang worden gehouden, die als vrije menschen zouden willen leven en werken. De mensch in het algemeen, erkent dan onze helderziende bisschop zelf, is nu nog voor de vrijheid niet geschikt, en wij gaan een tusschentijd te gemoet, waarin de zaken allerminst zullen gaan, zooals zij gaan moesten. Niettemin zullen wij de menschen nooit vooruit 'vlyë>en> tenzij wij hun eenige vrijheid gunnen; door dit onaangename stadium van democratisch wanbestuur moeten wij heen, om te komen tot een tijd, waarin de heerschappij van het volk de heerschappij zal zijn van de besten. Tegenwoordig, ronduit gezegd, is zij dat niet. Aristocratie beteekent heerschappij van de besten, de democratie beteekent heerschappij van het volk; wij hopen op eenen tijd, dat democratie en aristocratie hetzelfde zullen zijn.

Aldus te Sydney in Nieuw-Zuid-Wales de liberaal Katholieke' of Blavatskiaansch theosophische bisschop Leadbeater. Nu, de hoop