is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een oordeel, dat mij in den gemoedelijk en redelijk denkenden lord Haldane verbaast. Heeft dan zijne eigene bezadigde taal zooveel ingang gevonden, of houdt hij zich maar zoo, om hoop te laten P Hij kan niet in ernst meenen, dat arbeiders zich iets zullen laten bijbrengen door voordrachten van zuivere billijkheid en redelijkheid. Het souverein geworden maar onmondig gebleven volk moet worden opgevoed. Wie zal dit waarlijk verheffend, verhelderend en veredelend doen ? Wie zal ronduit en stelselmatig en met goed gevolg onaangename waarheden zeggen tot oppermachtige bekrompenheid en domheid? De hebzuchtigen en eerzuchtigen, die door het volk vooruit en op den rug des volks omhoog willen ? Volksleiders, volksredenaars, kunnen als mastklimmers niet edeler blijken dan de hovelingen van voorheen, die nog manieren hadden, en de platte gemeenheid van den gemeenen man moet de maatschappelijke en staatkundige leiding zijner leiders maken tot eene in haar wezen platte en gemeene, tot eene ongemanierde onwaarachtigheid ; reeds de zoogenoemd beschaafde stand is veel te oppervlakkig en te ordinair, heeft veel te weinig geestelijken diepgang, om zich iets degelijks te laten bijbrengen, iets dat wezenlijk en op den duur verruimt, verrijkt