is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1740 Bekendmaking door Sincera- 1865 tus Renatus der regels van de Gouden Rozekruisers. 1873

1747 Oprichting te Atrecht van het „Chapitre primordial de la RoseCroix Jacobite", dat als model 1875 diende voor de Rozekruisersgraden in de Scliotsche Vrijmetselarij.

1750 Invoering van den Rozekruisers- 1879 graad in de Nederlandsche Vrijmetselarij. 1888

1757 Oprichting der nieuwe Orde der

Gouden Rozekruisers in de Duit- f) sche Vrijmetselarij.

1782 Inwijding van den kroonprins Frederik Willem, den laleren koning Frederik II, als RoZe- „ kruiser te Berlijn.

1781 Dood van den graal' de S t. Ger-

ma in, hoofd der Fransche Roze- 1890 kruisers.

1787 Invoering van den RozekruisersTheoretischen Graad in de Russi-

sphe Vrijmetselarij. 1900

1788 Oprichting te Amsterdam van de kapittels „David ën Jonathan, en Jezus Christus" en „Credentes vi- 1910 vent al Illo", waaruit in

1803 het Opperkapittel der Hooge-Gra-

den te 's-Gravenhage opgericht 1912 werd. „

1792 Ontbinding van de Orde der Duitsche Gouden Rozekruisers.

1804 Oprichting te Parijs van den Oud- 1915 en Aangenomen Schotsche Ritus

in 33 graden, waarin de Rozekruisersgraad als 18e opgenomen werd.

Oprichting van de „Societas Rosicruciana in Angïia".

jDoio|d van Sir Bulwer Lytt o n, Grand Patron harer Metropolitan College.

Dood van den Franschen occultist Eliphas Lévi, als Rozekruiser te Frankfort ingewijd. Oprichting van de „Societas Rosicruciana in U. S. A."

Oprichting te Iveighley van de „Orde van den Dauw en het Licht." Oprichting te Parij's door S l anislas de Guaita van de „Ordre Kabbalistique de la RoscCroix".

Internationale Conferentie van Rozekruisers-Yrijmetselaren te Brussel.

Oprichting te Parij's door den Sar Péladan van de „Ordre du Graal et de la Rosé Croix Catholique".

(Omstreeks) Stichting van Duilsche Rozekruisers-scholen onder leiding van D r. S t e i n e r. (Omstreeks) Oprichting door Max 'H e i n d e 1 van het „Rosicrucian Fellowship" te Oceanside (Cal.). Oprichting te Londen door M e v r. Besant, Mevr. Russalc en H. Wedgwood der „Orde van het Tempel van het Rozekruis". Oprichting te New-York door Spencer Lewis van de „American Rosae Crucis Society".