is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons rituaal [door [H.P.] van Nieuwenburg]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zijn. Maar zijn ze hem ook bewust? Daarop komt het aan. Het is dan ook zoo volkomen juist gezegd door één der BBr. . tijdens de debatten over de ritualen: „Er moet zijn een bewustwording".

Neen, niets nieuws! Inderdaad niet. Het zijn oude waarheden, die reeds duizenden jaren in de menschheid hebben geleefd, maar het zijn ook tevens eeuwige waarheden, geldend voor vroegere tijden en voor nu, maar ook voor de toekomst, en daarom kunnen oude Wijzen, wanneer zij hierover spreken, ons bij tijden gloednieuw' schijnen.

Oude, algemeen bekende waarheden! Zeer zeker! Maar ook algemeen bewust?.Hoe moet ik dan verklaren, dat het mij eenigen tijd geleden kon overkomen, toen ik over deze zelfde zaken in een Logevergadering sprak, dat mij na afloop daarvan werd medegedeeld, dat een der aanwezigen gezegd had: „Nog één zoo'n avond en ik kom nooit weer in de Loge". En toch, ook in dien Br.', leeft hetzelfde, wat leeft in hen, die schijnbaar in beschouwing lijnrecht tegenover hem staan, alleen tot bewustwording is het bij dien Br ', nog niet gekomen.

Om eenigszins duidelijk te zijn, hoewel ik me bewust ben, zeer belangrijke zaken slechts in vogelvlucht te hebben behandeld, moest ik dit vooraf laten gaan, alvorens tot de conclusie te komen, dat de ontwikkeling van het geestelijk leven, van het hooger beginsel in den mtensch, juister nog gezegd: de volledige bewustwording daarvan de gedachte is, die onze ritualen in zinnebeelden trachten te vertolken.

Er is dus wel degelijk een innig verband tusschen die ritualen en art. 2 der Ordegrondwet. De eerste geven ons de geestelijke kern, het bepalen van de „geestesrichting,

welke zich openbaart in " Zij verhouden zich

dus tot elkander als de lichtbron en het licht, dat naar buiten uitstraalt.

De ritualen spreken ons dus van die voortdurend meerdere bewustwording, wilt ge: ontwikkeling, van het hoogere beginsel, het hoogere leven in den mensch, van het verwijderen