is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons rituaal [door [H.P.] van Nieuwenburg]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rituaal geeft een geheel van levensbeschouwing, doch bij de toepassing mogen we niet uit het oog verliezen, dat we vaak te doen hebben met raenschen, die misschien reeds tot aanzienlijke hoogte in het geestelijk leven gestegen zijn.

De weg nu, dien de mensch heeft af te leggen om tot volkomen vrij-making van den geest te geraken, wordt verdeeld in drie deelen; we zouden kunnen zeggen: Het magonnieke leerboek is in drie hoofdstukken verdeeld.

Is het niet zeer opmerkelijk, dat we deze driedeeling ten aanzien van dit onderwerp bij herhaling en reeds in overoude tijden aantreffen. Is er niet veel grond voor de veronderstelling, dat zij ons terugwijst op den ouden zonnedienst, die later is geworden tot symbool voor de uitbeelding van het geestelijk leven. Het opgaan, stijgen en weer ondergaan komen we telkens tegen. We vinden het ook terug in de Christusmythe: eerst de tijd van ontwikkeling tot het 30e jaar; daarna de stijging, de voortdurende toeneming in kracht, totdat het hoogtepunt bereikt was in het „Hosanna, gezegend is hij, die daar komt in den naam des Heeren', doch dan staat ook de daling, de opoffering, het geven van het hoogste, wat te geven wfas, het leven, voor de deur. Maar daarmede is dan ook de volkomen goddelijkheid bereikt en hij verlaat de aarde, waar hij thans niet meer thuis behoort en vaart ten hemel. In vele andere mythen vinden we iets dergelijks; er is dan ook eigenlijk maar één mythe.

Driedeeling, steeds driedeeling! Hebben we niet bij onze debatten hooren spreken van purificatie, illuminatie en unificatie, en een andere maal weer van bewustwording, loutering en overgave? In een werkje van Ds. Vorster, geen broeder, vonden we dit drietal: verdieping, persoonlijkheid, verlossing.

Zonder steeds tot de hier geschetste driedeeling te komen, spreken ook reeds de Ouden van dezelfde begrippen, waarvoor de Vrijmetselarij de aandacht vraagt. Reeds het