is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Dit genootschap werd genoemd de Dionysische Kunstenaren, daar men veronderstelde dat Bacchus de uitvinder was van het bouwen van schouwburgen en zij gaven opvoeringen van de Dionysische feestelijkheden. Van dit tijdperk af werd de wetenschap der Sterrekunde, die de aanleiding had gevormd voor de Dionysische feesten, in verband gebracht met vormen welke aan de bouwkunst ontleend waren. De Ionische genootschappen breidden hunne moreele

zienswijzen in samengang met de bouwkunst uit tot vele nuttige doeleinden en tot het beoefenen van weldadigheid. Zij hadden beteekennisvolle woorden om de leden te onderscheiden; en met dezelfde bedoeling maakten zij gebruik van symbolen die aan de bouwkunst ontleend waren.

joseph da costa,

Dionysische Kunstenaren.

Wij behoeven het dus niet als onwaarschijnlijk te beschouwen dat het gilde der Bouwheeren in de duistere eeuwen, toen het Romeinsche Rijk ten onderging en zijn heerlijke tempels tot puin vervielen; toen de kunsten en wetenschappen tot onbruik geraakten of tot slavernij kwamen en toen er geen plaats was, beveiligd tegen vervolgingen en oorlogsstrijd, terwille van de veiligheid vluchtte naar bijna de eenige vrije plek in Italië; en hier bewaarden zij, hoewel zij niet langer hun ambt konden uitoefenen, de legendarische kennis en voorschriften die, zooals de geschiedenis te kennen geeft, uit oudere bronnen door Vitruvius tot hen kwamen, naar sommigen zeggen van Salomo's bouwers zelf.

Leader Scott,

The Cathedralbuilders.

DE COLLEGIA.

I

Tot dusver hebben wij bij onze studie opgemerkt dat sedert de oudste tijden de bouwkunst in verband stond met religie; dat de werktuigen van den bouwer symbolen van zedelijke waarheid vormden; dat er groote geheime orden waren die het Drama van het Geloof als een ritus van inwijding bezigden; en dat er een verborgen leer bewaard werd voor degenen die na beproeving waardig werden