is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het karakter te dienen. Ruim en verdraagzaam in haar leering, spreekt zij tot de intellectueelen zoowel door de diepte van haar geloof als haar pleidooi voor de vrijheid van gedachte, hen helpende de dingen te denken door een levendiger en hoopvoller visioen van de beteekenis van het leven en het mysterie van de wereld. Maar, welsprekender dan op alle andere wijzen richt zij zich tot het diepe hart van den mensch, vanwaar zijn alle bronnen en uitgangen des levens en van de lotsbestemming. Alles tesaam genomen, is het leven de moeite waard of niet, en is de mensch een hulp of een vloek voor het ras, alnaar hij in zijn hart denkt.

Here lies the tragedy of our race:

Not that men are poor;

All men know something of poverty;

Not that men are wicked;

Who can claim to be good?

Not that men are ignorant;

Who can boast that he is wise?

1 But that men are strangers!

Hierin ligt de tragedie van ons ras:

Niet dat de menschen arm zijn;

Allen weten iets van armoede;

Niet dat de menschen slecht zijn;

Wie kan er aanspraak op maken, goed te zijn?

Niet dat de menschen onwetend zijn;

Wie kan er zich op beroemen dat hij wijs is?

Doch dat de menschen vreemdelingen zijn!

Vrijmetselarij is Vriendschap — vriendschap in de eerste plaats met den grooten Metgezel van Wien onze harten spreken, die ons altijd nader is dan wij onszelf zijn en Wiens inspiratie en hulp het grootste feit der menschelijke ervaring vormen.In harmonie te zijn met Zijn bedoelingen, open te staan voor Zijn wenken, bewust te zijn van gemeenschap met Hem — dat is Vrijmetselarij naar de zijde van God. Wanneer wij ons dan naar de zijde der menschen wenden, dan is vriendschap een goede samenvatting. Vrienden te zijn met alle menschen, hoezeer zij ook van ons verschillen in geloof, kleur of omstandigheden; iedere menschelijke verhouding te vervullen van