Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten en vruchten. En steeds komt er meer bij, want iedere bezoeker brengt zijn gaven, die hij met enige conventionele woorden aan den zoon overreikt. Bij de tafel staat een hele rij dienaren en dienaressen, die waterschalen, pantoffels, pijpen, een geldbeurs enz. dragen. Maar zowel deze lieden als de voorwerpen zijn van papier en bestemd om verbrand te worden. Zelfs een prachtig ingericht huis met talrijke kamers, voorzien van alle benodigdheden, is aanwezig, ook alles van papier."

Vrij naar Martha Burckhardt.

Verder wordt een hoeveelheid papieren geld bijeengebracht. Veel van dit alles wordt reeds vóór de begrafenis verbrand, wanneer de nabestaanden in optocht naar de tempel gaan om onder groot vertoon van droefenis het overlijdensgeval aan de goden te melden. Sommigen moeten na afloop als het ware weggesleept worden, omdat ze overweldigd heten door verdriet. Arme doden worden meestal na drie dagen weggebracht, bij rijke lieden duurt dit wel acht dagen. Dit betekent echter niet, dat zij dan hun definitieve rustplaats krijgen, want in China heeft het heel wat voeten in de aarde om daarvoor de juiste plaats te vinden, waar geen ongunstige invloeden den dode benadelen zullen. Het bepalen van deze plaats wordt opgedragen aan Tao-priesters, die afgedaald zijn tot het peil van tovenaars. Wanneer het een bemiddelde familie geldt, zijn er telkens weer ongunstige tekenen, welke een aangewezen plaats toch weer onbruikbaar maken. Want gedurende al de tijd, dat er uitgesteld wordt, moet de geomant worden betaald. Dikwijls heeft er dan ook een voorlopige begrafenis plaats. Daarvoor zijn zelfs hele dodensteden ingericht. Een voorlopige bijzetting daar kunnen echter alleen de rijken bekostigen. An-

JAPANNERS

Japans graf, voorzien van alle mogelijke huishoudelijke artikelen, waarvan verondersteld wordt dat de dode ze in het hiernamaals nodig heeft.

Sluiten