is toegevoegd aan uw favorieten.

Op leven en dood

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPEL.

Eet drama ran 28 Juni 1914 te Serajewo

DOOR

M. VAN DER STAAL.

't Is Zondag.

Met een heerlijk diep blauw welft zich de hemel over Bosnië, het schoone bergland, en met goudene stralen overstroomt er de zon de met schaduwrijke wouden bedekte ruggen der hoogten en; de in zomertooi prijkende liefelijke dalen, die, zoo de bewoners het slechts wilden, door hun vruchtbaarheid zulk een ongemeen rijken oogst zouden kunnen voortbrengen.

De zomerzonnedag vult de harten der Bosniërs met blijheid. Als echte zuiderlingen houden zij van de zon en haar zonnewarmte. Wanneer daar dreigend sombere wolken zich opstapelen en donkerheid over het berglandschap komt en de Treskavica en de Bjelasnica x) hun toppen wegsteken achter' een ondoordringbaren, vaalgrijzen sluier, dan overweldigt hen de neerslachtigheid. Doch niet zoodra breekt het zonlicht weer door, of de lust om te leven schijnt als herboren. Dan zoeken en vinden de landskinderen elkaar en reien zich de jongelingen en- maagden ten dans en doen schoone zangstemmen lustig en blij hun liederen opklinken.

Men zegt, dat de Bosniërs ruw zijn en trotsch, valsch en wreed, en terugstootend jegens vreemdelingen; dat ze echter, eenvoudig en streng van zeden, gaarne onderling gastvrijheid beoefenen; men prijst hen als dapper in den krijg, eerlijk en rechtschapen in den handel, maar men noemt hen ook dweepziek en bijgeloovig op godsdienstig, bekrompen en conservatief op politiek gebied; hoewel ze lichamelijk krachtig gebouwd en groot zijn van postuur, zouden ze tegen ontbering zeer weinig bestand wezen.

Zij dit zoo. Maar ontkend kan niet worden, dat de Bosniërs een

!) Twee bergen, 2128 en 2067 M. hoog, zuidwest van Serajewo en in de uitloopers der Dinarische Alpen gelegen.

■Op Leven en Dood. 1

1