is toegevoegd aan uw favorieten.

Winkler Prins' geïllustreerde encyclopaedie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINKLER PRINS'

GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE

VIERDE, HERZIENE EN BIJGEWERKTE DRUK

onder hoofdredactie van

HENRI ZONDERVAN

met medewerking van de volgende rubrieksredacteuren

H. B. Beaufort - Dr. J. W. Beekman - Dr. J. Botke - C. H. Claassen Mr. Ph. Falkenburg • L. van Giersbergen - J. Heidema - B. Helweg E. Hildesheih - G. 't Hooft - J. J. Huisman - U. D. Keiser Dr. E. B. Kielstra - F. K. van Ommen Kloeke - Dr. A. van Rossem Dr. J. A. N. Knuttel • H. A. Kroes - Leo Lauer • Dr. W. J. Leyds - Dr. I. Mendels - W. G. A. Meijer - Mr. E. P. de Monchy • J. H. Müller - Herman Rutters Dr. T. P. Sevensma - G. C. Sfengler • J. Irish Stephenson • P. G. Viervant Tucker • Mr. A. J. Vliegenthart • W. de Vrind - A. W. Weisshan

en vele andere geleerden en specialiteiten

VEERTIENDE DEEL Portugal-Scheidt.

Met 5 kaarten, 1 gekleurde en 36 zwarte buitentekst-platen, en 149 afbeeldingen in den tekst

AMSTERDAM

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ELSEVIER,: 1921