is toegevoegd aan je favorieten.

De eenzame

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot den Lezer.

De auteur stelt zich voor op „de Eenzame" te doen volgen twee andere vertellingen van eenzaamheid en wel „Hortensia" en „De Verbitterde," Deze drie vertellingen hoewel verschillende onderwerpen behandelend, hebben een onderlingen samenhang. Zij zijn een lied van eenzaamheid, een drievuldigheid van de eenzaamheidsgedachte'. Zien wij in „de Eenzame" den mensen berustend ten slotte in zijn alleenheid, en verheven troost vindend in de knaging van het dag aan dag terugkeerend gemis aan medeleven, een gesteldheid waarin hij gesteund wordt door een vroom humain levensbesef, in „Hortensia" is de eenzame de aanklaagster, die haar handen klauwend in de leegte heft en wraak roept om haar eenzaamheid en niet berusten wil en niet berusten kan. Na dezen vruchteloozen, want onjuisten aanval op de eenzaamheid, bereikt in „De Verbitterde" de eenzaamheidsgedachte de climax. De verbitterde wordt door de eenzaamheid zóó geknauwd en verminkt, dat diens geest te moe wordt voor den opstand én breekt. Echter over het offer heen, het mensenoffer dat toch wel het voornaamste is wat aan eenzaamheid kan