Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388

§ 152. Inwendige ontwikkeling van het protestantisme.

8°. Niet zoo talrijk zijn de Zwedenborgianen1), de kerk van het „Nieuwe Jeruzalem". Haar stichter is Emmanuel van Zwedenborg. Hij meende verechijningen te hebben en te worden geroepen tot het innerhjk begrip der H. Schrift. In zijn talrijke werken 2) verkondigde hij een rationahstisch-mystieke theosophie. De grondslag van zijn 'eer is Luthersch ; het gebouw zoo min mogebjk bovermatuurlijk. Zelfs de opstanding des vleesches wordt geloochend. De godsdienstoefening bestaat in preek, zang en lezing uit de H. Schrift. Het avondmaal houden zij viermaal in het jaar. Talrijk zijn de Zwedenborgianen in Engeland en NoordAmerika, vooral echter in Zweden.

!) Tafel, Swedenborg und seine Gegner, Tüb. 1841. Tüb. Quartalschr. 1830. S. 548 ff. Oörres, Swedenborg und sein Verhaltniss zur Kirche, Strassb. 1827. O. Barger, De Zwedenborgianen, Baarn 1909.

2) Bijzonder Vera christiana religio, London 1771. De coelo et inferno, London 1758.

Sluiten