Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 153. Hervormende werkzaamheid der Pausen.

393

minder dan 23 collegiën en seminariën, b.v. te Braunsberg, Dillingen, Fulda, Praag en Weenen. Onder zijn regeering verscheen het herziene Corpus juris, waaraan hij als kardinaal zelf had meegewerkt, en het verbeterde Martyrologium Romanum. De dankbaarheid aller beschaafde volken verdiende Gregorius X1TI door de hervornung van den kalender, die van hem zijn naam ontving. Nadat het ontwerp van den schei^zinnigen L i 1 i u s, van C h r i s t ophorus Clavius S. J. en kardinaal Willem Sirlet door de kathoheke hoven was goedgekeurd, maakte Gregorius den kalender bekend en telde na den 4en terstond den löen October 1582 !). Tot op het einde der XVIII eeuw bleven zich de protestanten tegen de invoering verzetten; de Russen en Grieken zelfs tot heden 2). Vaste nuntiaturen stichtte Gregorius te München en Keulen 3). Kort voor zijn dood ontving de Paus drie kathoheke Japansche prinsen in audiëntie. Hij overleed in 1585. Sixtus V (1586—1590), uit de orde der Franciscanen, was van zeer geringe afkomst, maar van nature aangelegd om te regeeren 4). Het eerst zuiverde hij den kerkehjken staat van roovers en bandieten en gaf aan zijn land een nieuwe inrichting van bestuur. Veel deed hij voor de verfraaiing van Rome, richtte 4 obelisken op en voltooide den koepel van St. Pieter. Niettegenstaande hij de beroemde waterleiding Aqua felice, de Via felice, het Borgo felice en nog veel meer bouwde, legde hij elk jaar een milhoen dukaten neer in den Engelenburcht. Zijn hoofdwerk was echter de nieuwe organisatie der Romeinsche curie : het aantal kardinalen stelde hij vast op 70, 6 bisschoppen, 50 priesters en 14 diakenen ; stichtte de congregatiën der Riten, van het Consistorie en voor de zaken der Regulieren, en regelde de rechtsmacht der congregatie tot verklaring van het concilie van Trente. Ten opzichte van Frankrijk was de invloed van Sixtus gematigd. Noch Spanje, noch de Liga kon hem in de hoop op de bekeering van Hendrik IV doen wankelen 5).

l) Elk vierde jaar zou een schrikkeljaar zijn ; van de eeuwjaren telkens het vierde, wanneer namelijk het aantal eeuwen door 4 deelbaar is : b.v. 1600, 2000, 2400 enz. Const. Inter gravissimaa, 13 Febr. 1582.

!) F. Kdltenbrunner, Vorgesch. der Greg. Kalenderreform, Wien 1876. Die Polemik fiber die Greg. Kalenderreform, Wien 1878.

*) Pieper, Zur Entstehungsgesch. der standigen Nuntiaturen, Freib. i. Br. 1894.

4) A. v. Hübner, Sixte-Quint, 3 vols. Paris 1870. Cugnoni, Memorie autografe di papa Sisto V (Arch, della Soc. rom. di stor. patr. 1882).

5) Segretain, Sixte-Quint et Henri IV, Paris 1861.

Sluiten