Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

§ 156. Overige orden en congregaties.

1905 (Les Saints). Dubois, Le bienheur. A. M. Zaccaria, fondateur des Barnabites, Tournai 1896. Postel, Histoire de Ste. Angèle Merici et de tout 1'ordre des Ursulines, 2 vols, Paris 1878. Saglier, Leben des hl. Johannes von Gott, Regensburg 1881. Kamillianen, Der H. Kamillus de Leilis, 1914. Capecelatro, La vita di San Filippo Neri, 2 vol., Napoli 1879. D'Estienne d'Orves, St. Philippe de Neri, Paris 1900. Chavin de Malan, Hist. de dom Mabillon et de la Congrégation de St. Maur, Paris 1843. Glartis, Leben der ersten Mütter und Schwestern des Ordens von der Heimsuchung, 2 Bde, Schaffhausen 1861. Chroniques de 1'Ordre des Carmélites de la Réforme de Ste. Thérèse depuis leur introduction en France, Poitiers 1887 ss.

1°. Hadden de oudere orden onder den storm der hervorrning op vele plaatsen veel geleden, de nieuwe, opgewekt door God tot herleving van den kathoheken geest, werkten met jeugdige kracht aan de hernieuwing der volken. Als opleiders der geestelijkheid en als volksnüssionarissen maakten zich verdienstehjk:

a. De Theatijnen, die gesticht werden in 1524 door den H. C ajetanus van Thiene en Petrus Caraffa, den lateren Paus Paulus IV. De leden zijn clerici regvktres en hebben hun naam van Theate, waar Caraffa bisschop was. Door hun gelofte verplichtten zij zich, zoo min mogehjk te bedelen en thuis op de aalmoezen te wachten. Zij legden zich toe op preeken, biecht hooren enz. De orde scheen „een kweekschool" voor bisschoppen te zijn. Zeer spoedig groeide ze aan, vooral toen Caraffa den stoel van Petrus beklom, en verspreidde zich in Itahë, Frankrijk, Oostenrijk en Duitschland. Ursula Benincasa (f 1618) stichtte een vrouwehjken tak1). Heden heeft de orde slechts 10 huizen met omstreeks 100 leden.

b. Een der krachtigste hervormingen der Franciscanen is de orde der Capucijnen, die later zelfs een onafhankelijk bestaan kreeg. Den grondslag legde de Zal. Matthaeus van Bassi 2), die met verlof van Clemens VII zijn hereorming begon (1525—1528) s). De eerste kloosters der orde ontstonden te Monte Melone. Voorloopig kwamen alle huizen, die de nieuwe hervorming aannamen onder den generaal der Conventueelen, die bijna een eeuw lang het oppertoezicht behield. Li 1529 had het eerste generaal kapittel plaats, waar men Matthaeus van Bassi tot vicarius

J. B, Bagatta, Vita della Venerabile Ursula Benincasa, Roma 1696. 2) Acta SS. Boll., I Tom Aug. p. 198 ss. s) Constit. Beligionis, Buil. Bom. IV, 1, 73.

Sluiten