Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428

§ 157. Buitenlandsehe missiën.

Oranada bekeerde deH. Lud. Bertrandus O.P. x) 150.000 Indianen (1562—1569). De Jezuïet Sandoval doopte er in 7 jaren 30.000 Negers. Boven allen slaagde in dit apostolaat de H. Petrus Claver S. J. (t 1654), die tot patroon der Negermissiën is verheven 2). Guyana ontving het geloof van de Capucijnen en Jezuïeten (1643). De verovering der Hollanders vertraagde den voortgang. De grootste missionaris was P. Crevilly S.J. (f 1718) : de reducties van Kuru waren beroemd. Door den storm tegen de Sociëteit (1762) ging later alles verloren *). Tot de belangrijkste missiën behoorden die van Paraguay. Dit land ontving de eerste zaden des Evangehes van den Franciscaan P. Luis Bolanos. Niet lang daarna (1587) kwamen de eerste Jezuïeten. De generaal P. Aquaviva was voor de inrichting der reductiën. De eerste ontstond in 1609, „reductie van Loreto" genaamd. Van heverlede steeg het aantal tot 33, gedeeltelijk ook in Uruguay gelegen. Het hoogste aantal inwoners was 150.000. Ze stonden onmiddellijk onder de kroon en werden door de missionarissen bestuurd. Tot 1764 stierven in Paraguay 29 Jezuïeten den marteldood. Het heerhjke werk ging te niet, toen de missionarissen wegens de vervolging der Sociëteit naar Europa werden verdreven (1767) : de nieuwe missionarissen konden niet slagen 4). In Californië6) bood de woestheid der bewoners lang weerstand. Eerst in 1697 begonnen de Jezuïeten met voorspoed te werken. In 1717 bestonden ook daar 17 reducties. Na 1744 richtte men ieder jaar een dorp op. Canada6) ontving het Evangehe eerst in 1611 van P. Massé. Maar de Engelsche invallen in 1613 en 1628 vernielden weer alles. Met de Fransche herovering in 1632 begon het missiewerk opnieuw. Stroomen bloéds heeft de bekeering van Canada gekost. De in 1925 zahg verklaarde missionarissen, P. J o g u e s (1646), P. D aniel (1648), P. B r é b e uf (1649) en P. L a 11 e man t (1649),

*) Wilberforce, Vie de S. Louis Bertrand, trad. fr., Paris 1898.

2) Solé, Vida de san Pedro Claver, Barcelona 1888. Höver S. J., Der H. Petrus Claver, Dülmen 1905.

*) Mission de Cayenne et de la Guyane Francaise, Paris 1857 (vooral belangrijk om Belation du Père Pelleprat S. J. van 1655).

4) Cardiel S. J., Obra inedita. Declaracion de la Verdad, Beunos Aires 1900 (ed. Hermandez S. J.). Pastella S. J., Hist. d. 1. Comp. de Jes. Prov. del P. I—II, Madrid 1912—15. P. Florian Bauke, ein Jesuit in Paraguay (1748—1766), Regensb. 1870.

5) Clinch Brian, Hist. of California and its missions, 2 vols, S. Francisco 1904.

6) De Bochemonteix, Les Jésuites et la Nouvelle France au 17e siècle, 3 vols, Paris 1895. The Jesuit Belations, 1610—1791, 73 vol. Cleveland 1896—1901.

Sluiten