Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 167. Buitenlandsehe missiën.

431

op Java en de Soenda-eilanden 30—35.000 christenen. De missie ging altijd vooruit, maar werd vernietigd, toen de Portugeezen onderdeden voor de Hollandsche Calvinisten. Tal van christenen werden, na de verbanning der missionarissen door de Hollanders, uitgevoerd naar Ceylon en Malakka.

Van Franciscus Xaverius ontving ook Japanhet geloof. Di Augustus 1549 betrad hij den Japanschen bodem te Kagosima en bekeerde, trots den heftigen tegenstand der bonzen, duizenden volgehngen van Confucius en Boedhisten, vooral in de provinciën Amanchuchi en Bungo. Zelfs namen eenige prinsen het geloof aan. Pater de Torres met andere missionarissen zetten het werk voort en weldra was Japan een der bloeiendste missiën. Reeds in 1579 telde men 150.000 christenen. Een gezantschap van drie vorsten ging 1585 naar Rome 2). Zelfs had men gegronde hoop, dat Nobunanga zich zou bekeeren, toen deze in 1587 door Taikosama van den troon werd gestooten. Onder de missionarissen muntten uitP. de Torres (t 1570), P. Vilela (f 1570) en P. Valignani (f 1606). Toen den 25 Juh 1587 de vervolging begon, bezat de Kerk van Japan bij de 300 bedehuizen en meer dan 200.000 christenen. Bij het eerste edict stierven tal van martelaren en werden 70 kerken verwoest. Na een tijd van rust begon in 1597 de storm opnieuw *).

Was de eerste vervolging te wijten aan vrees voor Europeesche overheersching en den wellust van Taikosama, de tweede had de onvoorzichtigheid van eenige missionarissen der Minderbroeders en het stoken der Hollandsche koopheden tot oorzaak. De beroemde Japansche martelaren stierven bij Nangasaki den kruisdood 4). Nog veel bloediger was de derde vervolging (1612—1622): duizenden stierven voor het geloof. Toch groeide het aantal christenen voortdurend en klom omstreeks 1625 tot 600.000. In 1637 werd

*) L. Delplaee S. J. Le Catholicisme au Japon, Tom. 1—2, Bruxelles 1900—1910.

*) Dahlmann, Stimm. a. M-L. 1906, Heft 3. Grasset, Hist. de 1'Eglise du Japon, Paris 1715. Charlevoix, Hist. de 1'établissement, des progrèset de la décadence du christianisme dans 1'empire du Japon, Bouen 1715. Haas, Gesch. des Christentums in Japan, Berlin 1902 ff. Delplaee, Le catholicisme au Japon, 2 vol. Bruxelles 1908—1910. P. Tacchi Venturi S. J., II carattere dei Giapponesi secondo i missionari del secoio XVI, Civ. Cat. 1906, Tom. I.

*) Boncompagni—Ludovisi, Le prime due ambaseiate dei Giapponesi in Boma (1585, 1615), Boma 1904.

4) Rump, Die japanischen Martyrer, Munster 1862.

Sluiten