Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446

§ 159. Kerkelijke kunst.

animae1). Eveneens een Spanjaard was Franciscus Arias S. J. (f 1605), die de veelgebruikte Navolging der H. Maagd opstelde 2). Wereldberoemd is de Geestelijke strijd van den Theatijn Laurentius Scupoli 1610) 3). Een der soliedste ascetische werken bleef tot heden de Oefening der christelijke volmaaktheid 4) van Alphonsus Bodriguez S. J. (t/1616). Jacobus Alvarez de Paz (f 1620) is een der grootste asceten na het concilie van Trente. Een meester der ascese was de H. Franciscus van Sales (| 1622), wiens Philothée en Traité de Vamour 5) zeer veel worden gelezen. Kardinaal Bellarminus S. J. (f 1621) het menig gulden boekske na : De ascensione mentis in Deum, De aeterna felicitate, De gemitu columbae, De arte bene moriendi 8). Ludovicus de Ponte S. J. (f 1624) gaf zijn bekende en zeer veel gebniikte Meditationes 7); kardinaal Bona (f 1674) zijn zalvende werkjes : Via compendii ad Deum, Manuductio ad coelum, De sacrificio missae, Horologium asceticum, etc. 8). Van Paulus Segneri S. J. (f 1694) is het veel gelezen Manna dett' anima. Ook Condren (f 1641), O 1 ier (f 1657), Drec'hsel S. J. (f 1638) en Wilhelmus Nakatenus S. J.% (1682) verdienen te worden vermeld. Met alleen hebben genoemde ascetische werken hun waarde behouden, maar de meeste overtreffen alles, wat tot heden op dit gebied werd geleverd en worden daarom in bijna alle beschaafde talen gelezen.

§ 159. Kerkelijke kunst.

Springer- Weissman, Geschiedenis der beeldende kunst : De Renaissance in Itahë. De Renaissance in het Noorden en de Kunst in de XVII en XVIII eeuw, Leiden. Lübke, Die Kunst des M. 15 Aufl. Esslingen 1913. Gesch. der neue-

*) Ed. De la Fuente, Madrid 1881, 5 vol. in 8°.

2) Valentiae 1588 enz.

s) Ontelbare malen herdrukt en vertaald.

4) Exercicio de Perfeccion, Se villa 1609. In 't Hollandsch door P. Mulder S. J. : Oefening der christelijke volmaaktheid, 's-Hertogenbosch 1868 ss.

*) Oeuvres, Lyon 1868. De beste Annecy 1892—1906, 14 Tom. A. de Margerie, St. Fr. de Sales, 7 éd., Paris 1906. e) Opp. Omnia, Parisiis 1870—1874. ') Obras Spirituales, Madrid 1690. ») Ed. Lehmkuhl, Freib. 1906.

Sluiten