Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 177. Religieuze orden en congregaties.

589

van 1773. Leo XIII bevestigde 15 Juli 1886 de privilegiën, welke haar van Ignatius' tijden af waren verleend. Thans telt de orde bijna 19000 leden, van welke er in het begin van den oorlog 3639 in de missie werkten1).

3°. Van de nieuwe mannelijke stichtingen der XIX eeuw moeten hier genoemd worden : De Congregatie van Piepus 2) voor de buitenlandsehe missiën gesticht door P. H. Condrinte Parijs in 1801 en bevestigd door Pius. VTI in 1817 als : Genootschap der Harten van Jezus en Maria. Hun voornaamste arbeidsveld zijn de eilanden van Oceanië.

De Oblaten der Onbevlekte Ontvangenis stichtte E. de Mazenod, bisschop van Marseüle, in 1816. Zij hebben missiën in het verzengende zuiden en in het barre noorden en tellen omstreeks 1800 leden 3).

Ook de Maristen zijn in 1816 gesticht door abbé Collin en tellen in omstreeks 60 huizen ruim 800 leden, die vooral de missiën van Oceanië ontginnen.

De Assumptionisten, of Augustijnen van de Assumptie werden in 1840 gesticht door J. d'Alzon, vicaris-generaal van Nimes. Vooral werkend door de pers, ontvingen zij van Leo XIII de opdracht in de oostersche missie voor de hereeniging der oostersche kerken te arbeiden 4).

De missie vereeniging van Mill-HUl werd gesticht door kard. Vaughan in 1866, om in 't minst bégunstigde gedeelte der heidensche wereld het Evangelie te verkondigen. Zeer veel Hollanders vonden in dit Genootschap van St. Joseph hun roeping en werkten in de missiën van Australië, Amerika en Afrika 5).

De missiecongregatie van Scheutveld heeft reeds ruim 700 leden en tal van missies.

Zeer spoedig ontwikkelde zich het Missiegenootschap van het Goddelijk Woord te Steyl, dat door Arnoldus Janssen in 1875 gesticht werd. Thans telt de congregatie meer dan 1200 leden, werkt in verschillende missiën en maakt zich tevens verdienstehjk door het geven van retraites 6).

De Salesianen zijn gesticht in 1855 te Turijn door Don Bosco

*) P. Albers S. J., Liber saecularis historiae societatis Jesu 1814— 1914, Romae 1914.

2) Les Missions catholiques, Lyon 1901, p. 27. s) Kath. Missionen, Freib. 1900, S. 115.

4) B. Fleury, Statistique monastique. Revue de la Suisse Cath. 28 Année, 1897.

6) Kath. Missionen, 1898. J. G. Snead-Cox, The life of Card. Vaughan, 2 vol., London 1910.

6) Hermann auf der Heide, S. V. D. Die Missionsgenossenschaft von Steyl, Steyl 1900. Fiseher, Ara. Janssen, Steyl 1920.

Sluiten