Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL.

TWEEDE TIJDVAK.

MIDDELEEUWEN. 6 9 2—1517.

EERSTE PERIODE. Van Gregorius VII tot Bonifatius VIII. 1073—1303.

EERSTE HOOFDSTUK.

PAUSEN.

Bladz.

§ 88. Gregorius VII en de investituurstrijd 3

L Gregorius VH en Hendrik IV. 2. Eerste vastensynode tegen de schending van het caelibaat en de simonie. 3. Verzet der bisschoppen en priesters. 4. Tweede vastensynode tegen de investituur. 5. Verzet der vorsten. Pseudo-synode te Worms. 6. Gregorius spreekt den uit ban over Hendrik IV. 7. Hendrik stoort er zioh niet aan. 8. Ontevredenheid in Duitschland over Hendriks weerspannig gedrag. 9. Canossa. 10. Synode van Brixen. Wibert van Ravenna tegenpaus (Clemens Hl). Dood van Gregorius VII. 11. Gregorius zegeviert in den dood.

§ 89. De Pausen en de investituurstrijd van 1086—1123 11

1. Victor Hl en Urbanus H ; synode van Melfi. 2. Hendriks strijd met Urbanus H en Paschaks H. Dood van Hendrik IV. 3. Pasehalis n en Hendrik V; verdrag van Sutri. 4. Hendrik V tracht zjjn wil met geweld door te zetten. Gelasius H. 5. Calixtus II en het concordaat van Worms. IX Algemeene kerkvergadering van Lateranen.

Sluiten