Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

629

§ 90. Investituurstrijd in Engeland 17

1. Willem de veroveraar. 2. Willem II in strijd met Anselmus. 3. Hendrik I; verdrag van Bec.

§ 91. De Pausen tegenover het schisma van Anacletus en de Itali-

aansche partijen. X Algemeene kerkvergadering (1139) 19

1. Honorius II. 2. Het schisma. Innocentius H. 3. X Algemeene kerkvergadering van Lateranen. Arnold van Breseia. Romeinsche republiek. De opvolgers van Innocentius II.

§ 92. De Pausen tegenover Frederik Barbarossa en Hendrik VI.

XI Algemeene kerkvergadering 22

1. Hadrianus IV en Frederik Barbarossa. 2. De legaten van Hadrianus 1T bij den keizer. 3. Rijksdag in de Ronkalische vlakte. 4. Alexander Hl en de tegenpaus Victor 1T. 5. Vrede van Venetië. 6. XI Algemeene kerkvergadering .7. De opvolgers van Alexander 1TI. Dood van Frederik Barbarossa ; zijn zoon, Hendrik VI, keizer gekroond.

§ 93. De Pausen en de laatste Hohenstaufen. XH en XIH Algemeene kerkvergadering. 1189—1268 28

1. Innocentius UI. Strijd in Duitschland. Otto IV en Frederik H. 2. Innocentius in huwelijkszaken tegen de vorsten. 3. Hij herstelt te Rome en in den kerkelijken staat den pauseÜjken invloed. 4. XH Algemeene kerkvergadering. 6. Honorius ni. Gregorius IX in strijd met Frederik H. De opvolgers van Gregorius IX. XHI Algemeene kerkvergadering. 6. Willem van Holland. 7. De opvolgers van Innocentius IV. Karei van Anjou.

§ 94. Kerkehjke strijd in Engeland . 37

1. Th omas Becket. 2. Bijeenkomst van Clarendon. 3. Strijd tusschen de reguliere kanunniken van Canterbury en de bisschoppen der kerkelijke provincie. Jan zonder Land. 4. Magna charta liberiatum.

§ 95. Laatste Pausen der XHI eeuw onder den invloed van het Fransche koningshuis. XIV Algemeene kerkvergadering

(1274) 41

1. Gregorius X. Rudolf van Habsburg. 2. XTV Algemeene kerkvergadering. 3. Opvolgers van Gregorius X.' Siciliaansche vesper. 4. Bonifatius VIII. 5 & 6. Znn strijd met Philips IV. 7. De bul ünam Sanctam. 8. Gevangenneming en dood van Bonifatius.

Bladz. . 17

Sluiten