Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

641

Bladz.

Ferdinand II vaardigt het restitutie-edict uit. Gustaaf Adolf. Voornaamste beslissingen van den vrede van Munster.

TWEEDE HOOFDSTUK.

HERVORMING IN DE OVERIGE LANDEN VAN EUROPA. HAAR INWENDIGE ONTWIKKELING.

§ 143. Zwingli en Zwinglianisme in Zwitserland 331

1. Zwingli's jeugd, studiën en optreden. 2. Zijne leer. 3. Uitbreiding der ketterij. 4. Deze leidt tot een oorlog; gevecht bij Kappel. Confessie- Helvetica I en Confessio Helvetica II.

§ 144. Calvijn en Calvinisme in Zwitserland 335

1. Calvijns jeugd, studiën en geschriften. 2. Zijne leer. 3. Zijn tiranniek optreden. 4. Hij sticht zijn academie te Genève.

§ 145. Calvinisme in Frankrijk 337

1. Kettersche boeken dringen Frankrijk binnen. Hugenoten. 2. Colloque de Poissy; edict van St. Germain; bloedbad van Vassy: aanleiding tot den burgeroorlog. 3. Eerste oorlog. 4. Tweede oorlog. 5. Derde oorlog: Bartholomaeusnacht. 6. Vierde oorlog. 7. Heilige Liga. Vijfde oorlog. 8. Zesde oorlog. 9. Edict van Nantes; opheffing daarvan.

§ 146. Afval van Engeland 343

1. Hendrik VIII. 2. Zijn huwehjk met Anna Boleyn. 3. Hij matigt zich de hoogste rechtsmacht in geestelijke zaken aan ; acte van suprematie : zijne zes artikelen. 4. Regeering van Eduard VI. 5. Strijd over de opvolging tusschen Joanna Gray en Maria ; regeering van Maria. 6 en 7. Regeering van Elisabeth. 8. Jacobus I. Buskruitverraad. 9. Karei I. 10. De republiek: Cromwell. Karei II. Testaete. Jacobus II en Willem III.

147. Calvinisme in Schotland •• 351

1. John Knox. 2. Hij spreekt de revolutie in Schotland. 3. Maria Stuart. 4. Het protestantisme wordt door het parlement tot staatsgodsdienst verheven.

§ 148. Lijden van Ierland 355

Verdrukking onder Hendrik VIII, Eduard VI — herademing onder Maria — Elisabeth, Jacobus I, Karei I, CromweU, Karei II en Willem III. 2. Verregaande knevelarij in de XVIII eeuw.

P. Albers, S. J. Kerkgesch. II. *1

Sluiten