Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

645

Bladz.

§162. Theologische dwalingen 468

1. Michaël Bajus en zijne leer. 2. Cornelius Jansenius en zijne leer. Quesnel. De bul Unigenitus. 3. Jansenisme in Nederland : Pieter Codde. 4. Gallicanisme in Frankrijk: Sanction pragmatique van Bourges. Regaliënstrijd. Declaratio cleri gallicani. 5. Anti-pauselijke stemming in Duitschland: Febronianisme. Punetatie van Ems. 6. Gallicaansche en Febroniaansche beginselen in Oostenrijk: Josephisme: seminaria generalia. Verzet der Oostenrijksche Nederlanden. 7-, Anti-kerkelijke hervorming in Italië : synode van Pistoja. 8. Quiëtisme : Michaël Molinos.

ZESDE HOOFDSTUK.

DE PAUSEN TEGENOVER HET ABSOLUTISME. ONGELOOF EN VOORBEREIDING TOT DE REVOLUTIE.

§163. De Pausen tegenover het absolutisme 492

1. Clemens IX en zijne opvolgers. 2. Clemens XI en zijne opvolgers. 3. Vervolging en opheffing der Sociëteit van Jezus : in Portugal: Pombal — Clemens XIH — in Frankrijk : Choiseul; in Spanje : d'Aranda ; te Napels : Tanucci; in Parma: du Tillot; op Malta. Keuze en regeering van Clemens XIV: de breven Dominus ac Redemptor en Qravissimis ex causis. 4. Pontificaat van Pius VI.

§ 164. Ongeloof en voorbereiding tot de revolutie 502

1. Oorzaken der Fransche revolutie, begunstigd door de algemeen heerschende godsdienstige onverschilligheid en het zedelijk bederf. 2. Deïsme : Cherbury; deïsme en empirisme : Thomas Hobbes, John Locke ; sceptisme en materialisme ; Schaftesbury, Collins. Chubb en John Bolingbroke. 3. Orde der vrijmetselaars. IUuminati en Carbonari. 4. De vrijdenkers in Frankrijk: Montesquieu, de Encyclopédie, d'Alembert, Diderot, Voltaire, Jean Jacques Bousseau. 5. Rationalisme bij de Duitsche protestanten: Frederik III, Christiaan Edelmann, Lessing, Herder, Wieland, Emmanuel Kant, Algemeene Duitsche bibliotheek. 6. Noodlottige invloed der rationalistische denkbeelden op de Duitsche katholieken : Philippus Hedderich, Dereser, Eulogius Schneider, Antonius Oehmbs, Dorsch, Antonius Blau, Laurentius Isenbiehl, Oberthür, Rosshirt, Feder, Berg, Maternus Reuss. 7.

Sluiten