Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

647

Bladz.

§ 167. De Kerk in Spanje en Portugal 540

1. Spanje : revolutie onder Ferdinand VII; de restauratie. Isabella en Don Carlos. Espartero breekt volledig met den Paus. 2. Portugal: treurige kerkehjke toestanden.

§168. De Kerk in Frankrijk 542

1. Restauratie. Aanleiding tot de Juli-revolutie. 2. Julimonarchie. L'Avenir. 3. Tweede repubhek. 4. Derde repubhek.

§169. De Kerk in Zwitserland 547

1. Fransche legers in Zwitserland. Mediatieacte. Sonderbund. Vervolging; intrekking der verbanningsdecreten.

§ 170. De Kerk in Duitschland 549

1. Treurige toestand in de Duitsche Kerk. 2. Concordaten met Beieren — regeling der kerkelijke provincie van den Boven-Rijn — Hannover, Pruisen. 3. Strijd aangaande de gemengde huwelijken in Pruisen, Westphalen, de Rijnprovincie, de oostelijke provinciën en Beieren. 4. Terugslag dezer twisten in andere Duitsche streken, zelfs in Oostenrijk. Andere moeilijkheden. Overeenkomsten met Hessen— Darmstadt, Wurtemberg, Baden en Nassau. Strijd in Beieren. Meer vrijheid in Oostenrijk. 5. Kulturkampf. Ontstaan van het vereenigingsleven in Duitschland : Centrum. Het nieuwe Duitsche rijk: Otto von Bismarck. Twee rijkswetten. Meiwetten.

§171. De Kerk in de Nederlanden 560

1. Holland en België vereenigd: de grondwet van 1815. Collegium philosophicum. Concordaat van 1801. 2. België onder Leopold I. 3. Holland: de kathoheke Kerk onder den druk der protestantsche regeering; herstel der hiërarchie.

§ 172. De Kerk in Engeland, Ierland en Schotland 564

1. Engeland: de kathoheken leven in verdrukking. Het Iersche volk ónder O'Connel. Beweging van Oxford. Pusey en Newman. Herstel der hiërarchie. Bloei van het kloosterleven. 2. Ierland: O'Connel en O'Brien. 3. Schotland: de Kerk groeit voortdurend aan; herstel der hiërarchie.

§173. De Kerk in Rusland en Scandinavië 567

1. Rusland: Unie van Brest. Nieuw tijdperk van vervolging na de deeling van Polen. 2. Denemarken: vrijheid van godsdienst. Zweden en Noorwegen.

§ 174. De Kerk in Amerika 569

1. Vrijheid van godsdienst: bloei en uitbreiding der kathoheke Kerk. 2. Britsch Amerika : vooruitgang van het katho-

Sluiten