Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

Artikel 4.

1. Levens- en volksverzekeringondernemingen, die tevens spaarkassen beheeren, gebruiken hiervoor de staten S 3b, 4, 4a, 4b en 8 en voorzoover zij op die kassen betrekking hebben, de staten S 9 tot en met 14.

2. Spaarkasondernemingen, die naast contra-verzekeringen ook andere verzekeringen op het leven sluiten, gebruiken behalve de staten S in elk geval de staten L 13, 14 en 17.

Artikel 5.

1. Ondernemingen, die invaliditeits-, ziekte- en dergelijke uitkeeringen doen, verwerken de hierop betrekking hebbende gegevens in de voorgeschreven staten.

2. Ondernemingen, als vakvereenigingen, coöperatieve vereenigingen en dergelijke, die bij overlijden of leven van haar leden uitkeeringen doen in geld, hetgeen als levensverzekeringbedrijf behoort te worden aangemerkt, en daarnaast andere inkomsten en uitgaven hebben, dienen naast de voor haar levensverzekeringbedrijf voorgeschreven staten eene rekening en verantwoording in van haar overige ontvangsten en uitgaven, bezittingen en schulden in den bij haar gebruikelijken vorm.

Artikel 6.

In bijzondere gevallen kan de Verzekeringskamer bepalen, dat eene onderneming behalve de volledige staten van een der in art. 2 lid 1 % a, b, c en d genoemde categorieën een of meer der staten van de overige categorieën indient

Artikel 7.

1. Levens- en volksverzekeringondernemingen en begrafenisfondsen, die alleen loopende overeenkomsten van levensverzekering afwikkelen, deelen zulks mede in staat L 14 en gebruiken overigens behalve de staten L 1, 2, 3 en 3a van de staten 3b tot eh met 13 en 15 tot en met 17 slechts die, welke door de Verzekeringskamer voor elke onderneming afzonderlijk in verband met haar bedrijf worden aangewezen.

2. Spaarkasondernemingen, die alleen loopende spaarkassen afwikkelen, deelen zulks mede in staat S 14 en dienen van de staten S in elk geval dat gedeelte in, dat op de kassen betrekking heeft en

15

Sluiten